Despre mine

gallery/vlad marius barca

Născut în anul 1987, luna aprilie, ziua 10, în localitatea București.

gallery/underconstruction
diplomă de master
gallery/diplomademastervladmarius.ro
gallery/diplomademastervladmarius2.ro
diplomă de licență
gallery/diplomadelicentavladmarius.ro
gallery/diplomadelicentavladmarius2ro
certificat d.p.p.d.
gallery/diplomadppdvladmarius.ro
certificat formator
gallery/certificatformatorvladmarius.ro
supliment diplomă de master
gallery/pag2suplimentmvladmariusro
gallery/pag3suplimentmvladmariusro
gallery/pag4suplimentmvladmariusro
gallery/pag5suplimentmvladmariusro
gallery/pag6suplimentmvladmariusro
supliment diplomă licență
gallery/pag1suplimentdvladmariusro
gallery/pag2suplimentdvladmariusro
gallery/pag4suplimentdvladmariusro
gallery/pag4suplimentdvladmariusro
gallery/pag5suplimentdvladmariusro
gallery/pag6suplimentdvladmariusro
gallery/pag7suplimentdvladmariusro
gallery/pag8suplimentdvlamariusro

    „Marea răspundere a inginerului, în comparație cu oameni de alte profesii - este că lucrările sale sunt deschise, în care toți le poate vedea. Faptele sale, pas cu pas, sunt în esență puternice. El nu poate îngropa greșelile lui în mormânt ca doctorii. El nu le poate susține, cu aer nevinovat, să dea vina pe judecător ca avocații. El nu poate, ca arhitecții, să-și acopere eșecurile cu arbori și viță de vie. El nu poate, la fel ca politicienii, să-și ascundă neajunsurile, dând vina pe opoziție în speranța că oamenii vor uita. Inginerul, pur și simplu, nu poate nega ce a făcut. Dacă lucrările sale nu funcționează, el este al naibii de vinovat "

Herbert Hoover, USA President, (1929–1933)

gallery/suplimentdppdvladmarius
foaie matricola d.p.p.d
gallery/suplimentdformatorvladmariusro
gallery/suplimentdformator2vladmariusro
supliment certificat formator
gallery/certificatcompetentaligvisticavladmariusro
cerificat competență lingvistică Spaniolă
gallery/certificatcomunicareutcbvladmariusro
certificat tehnici de comunicare U.T.C.B
titlul de Alumnus A.S.C.B
gallery/titlulalumnusascbvladmariusro
gallery/titlulalumnususrvladmariusro
titlul de Alumnus U.S.R.
gallery/diplomacsrusrvladmariusro
diplomă Congresul Studenților din România U.S.R.
gallery/certificatcsrusrvladmariusro
certificat Congresul Studenților din România
gallery/certificattrainingteamworkvladmariusro
certificat Training "TeamWork" U.S.R.
gallery/certificattrainingleadershipusrvladmariusro
certificat Training "Leadership" U.S.R.
gallery/certificattrainingpublicspeakingusrvladmariusro
certificat Training "Public Speaking" U.S.R.
gallery/certificattrainingprojectmanagementusrvladmariusro
certificat Training "Project Management" U.S.R.
gallery/curscomunicarenlp
certificat Curs "Comunicare. N.L.P" U.S.R.
gallery/diplomaprogramulcomunicarepublicspeakingvladmariusro
certificat Programul "Comunicare, public speaking" C.C.S.B.
gallery/diplomadebacalaureatvladmariusro
diploma de bacalaureat
gallery/diplomadebacalaureat2vladmariusro
gallery/certificatdeabsolvirealiceuluivladmariusro
certificat de absolvire a liceului
gallery/foaiematricolaliceu1vladmariusro
foaie matricolă liceu
gallery/foaiematricolaliceu2vladmariusro
gallery/atestatcompetenteprofesionaleinfovladmariusro
atestat de competențe profesionale, operare pe calculator
gallery/certificatdecapacitatevladmariusro
certificat de capacitate
gallery/certificatdecapacitate2vladmariusro
gallery/foaiematricolagimnaziu1vladmariusro
foaie matricolă învățământ gimnazial
gallery/foaiematricolagimnaziu2vladmariusro
gallery/pag1suplimentmvladmarius
certificat T&F
certificat Taylor & Francis
certificat IEEE
gallery/certificat ieee
gallery/like 2 vladmarius
gallery/certificat_de_participare_webex_clarivate_analytics 1

Certificat De Participare 

"Identificați jurnalele cu cel mai mare impact din disciplina dvs. de cercetare și decideți unde să publicați"

Certificat De Participare 

"Depășiți limitele căutării cu cuvinte cheie și eliberați potențialul rețelei Citation Network"

gallery/certificat_de_participare_webex_clarivate_analytics 2
certificat de naștere
certifat de naștere