LocoVib

Analiza comportării dinamice a aparatului locomotor uman sub acțiunea vibrațiilor mecanice.

Rezumatul proiectului:

 

        Înțelegerea relațiilor mecanice dintre cauză și efect, relații ce apar în timpul mișcării organismelor vii, a preocupat omenirea încă din cele mai vechi timpuri. Aristotel, Leonardo da Vinci, Borelli, Newton, iar mai aproape de noi, din perspectiva spațio – temporală, prof. Rainer, au fost atrași, alături de atâția alții, de studierea mecanismelor mișcării corpului omenesc.

       Modelele biomecanice asociate organismului uman au suferit transformări succesive ce le-au sporit complexitatea și acuratețea explicării fenomenelor și proceselor care se produc în corpul omenesc.    

       Astfel, analiza comportării dinamice a aparatului locomotor uman sub acțiunea vibrațiilor mecanice (LOCOVIB) va fi un rezultat din studiu științific ce stabilește priorități și domenii noi de cercetare științifică în abordarea fenomenelor vibrațiilor mecanice asupra unui sistem anatomic, având în vedere faptul că studiul acțiunii vibrațiilor cu amplitudine mică și frecvență înaltă asupra corpului uman în general și asupra sistemului locomotor, este la început.

     Obiectivul general al LOCOVIB îl constituie fundamentarea teoretică a vibrațiilor mecanice bazată pe încercări experimentale și validarea cu ajutorul instrumentației virtuale a unui set de modele destinate studiului comportări dinamice a aparatului locomotor uman.

       În general, studierea din punct de vedere dinamic a unui sistem mecanic aflat sub acțiunea vibraţiilor necesită parcurgerea următoarelor etape :

a) Definirea problemei;

b) Modelarea fizică;

c) Modelarea matematică;

d) Studiul dinamic al modelului matematic;

e) Verificarea corectitudinii modelului.  

       Se va realiza catalogarea informației existente, a stadiului actual al cercetărilor în biomecanică și vibrații mecanice prin achizitionarea și studierea standardelor existente, studierea legislației și studiu multidisciplinar vibrații mecanice - biomecanică. Se va trece la performanțe actuale în modelarea biomecanică a organismului uman sub acțiunea vibrațiilor. Studiului modelelor biomecanice existente și analiza aparatului locomotor uman pentru articulația picior-gleznă sub acțiunea vibrațiilor mecanice.Se dorește determinări experimentale privind articulația picior-gleznă în timpul influenței la vibrații mecanice.

       Rezultatele preconizate ale cercetării: (1) Studii și cercetări pe modele biomecanice adaptate ale organismului uman privind transmiterea vibrațiilor mecanice asupra aparatului locomotor uman; (2) Sistem de achiziție, stocare și prelucrare a datelor din procesele specifice transmiterii vibrațiilor mecanice asupra aparatului locomotor uman; (3) Sistemul informatic de modelare și simulare a transmiterii vibrațiilor mecanice; (4) Metodologia de evaluare a impactului de tip vibrații mecanice asupra aparatului locomotor uman; (5) Studiu de morbiditate în mediu ocupațional în special asupra aparatului locomotor uman; (6) Metodologii de utilizare a vibrațiilor mecanice asupra aparatului locomotor uman atât din punct de vedere nociv cât și benefic; (7) Materiale publicitare și articole știintifice   

        Din cauza absenței unei definiri evidente a efectelor vibrațiilor asupra organismului uman și în special asupra aparatului locomotor uman, este necesară elaborarea unor indicații cantitative privind efectele vibrațiilor asupra sănătății aparatului locomotor uman.

 

 

gallery/biomechanics-running
gallery/slideshare
http://www.irishexaminer.com/media/images/f/FlagOfPlanetEarthMay2015f_large
gallery/romania_flag
gallery/european_union_flag
gallery/underconstruction

LocoVib 

gallery/vibrazioni
scoala doctorala
facultatea de utilaj tehnologic
anatomic logo
gallery/foot gold 14 - 1
drive google
gallery/dropbox_logo
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
gallery/google_drive_icon_by_carlosjj-d4xjido
gallery/dropbox_logo
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
gallery/google_drive_icon_by_carlosjj-d4xjido
https://www.dropbox.com/s/gk8l9awofxh5mkf/Masurarea%20vibratiilor.pdf?dl=0
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
gallery/google_drive_icon_by_carlosjj-d4xjido
https://www.dropbox.com/s/gk8l9awofxh5mkf/Masurarea%20vibratiilor.pdf?dl=0
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
gallery/google_drive_icon_by_carlosjj-d4xjido
gallery/dropbox_logo
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
gallery/google_drive_icon_by_carlosjj-d4xjido
gallery/dropbox_logo
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
gallery/google_drive_icon_by_carlosjj-d4xjido
gallery/dropbox_logo
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
gallery/google_drive_icon_by_carlosjj-d4xjido
gallery/dropbox_logo
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
drive google
gallery/dropbox_logo
gallery/skydrive_new_icon_by_link6155-d575kp1
Analiza comportării dinamice a aparatului locomotor uman sub acțiunea vibrațiilor mecanice.
rapoarte locovib
gallery/sigla_mencs

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Acestea se desfăşoară pe baza Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011 cu modificările și completările ulterioare.

matricea_cardului_national_al_calificarilor_din_invatamantul_superior
gallery/logoutcb
gallery/0674382eba02db7c8603e6f05ec5e28b_624x312
gallery/0674382eba02db7c8603e6f05ec5e28b_624x312